Om Oss

Vi driver omsetning av biler og bilrelaterte produkter. Utleie av kjøretøy, tilbehør til kjøretøyer, maskiner og verktøy. Transport og utleie av sjåfør. Import av varer og container for videresalg eller på bestilling fra kunder. Arrangør av sosiale event. Arrangør av tur og reiser.
For mer info se hver enkelt link til våre avdelinger.